Skip to content

Doel

Stichting de Wettering heeft als doel het bevorderen van maatschappelijke participatie voor mensen die vanwege beperkingen belemmeringen ervaren in het deelnemen aan de samenleving.

We gaan uit van wat huisgenoten en medewerkers zelf kunnen, en helpen hen dagelijks in het spoor te komen van hun eigen kracht zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zelfregie en eigenwaarde staan hierbij voorop. Hiervoor dient de Wettering een plaats te zijn waar mensen zich veilig en geborgen weten.

cindy-paardenehbo(klein)

Back To Top