Skip to content

Privacyreglement:

De Wettering biedt 24-uurszorg en begeleidt cliënten op het gebied van wonen, werken en leren. Hiervoor zijn ondersteunende gegevens nodig. Van elke cliënt wordt daarom een persoonlijk dossier aangelegd en bijgehouden zoals het zorgkantoor dit voorschrijft.

Digitaal zijn deze opgeslagen in het elektronisch cliëntendossier ‘ONS. Hier hebben alleen de vaste zorgmedewerkers met een dubbele verificatiecode toegang toe. De papieren dossiers zijn in een afgesloten brandveilige kast opgeborgen in het kantoor. Ook deze zijn alleen toegankelijk voor de vaste zorgmedewerkers. Alleen zij kunnen de persoonsgegevens in de dossiers inzien en nieuwe gegevens toevoegen. In het personeelshandboek is in de gedragscode beschreven hoe zij om dienen te gaan met de privacygegevens van cliënten.

Het persoonlijk dossier is altijd op aanvraag in te zien (middels een daarvoor bestemd formulier) door ouders / wettelijk vertegenwoordigers. Ook cliënten zelf kunnen hun persoonlijk dossier inzien. Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de cliënt. Deze geeft hiervoor vooraf toestemming via een toestemmingsformulier.

Verder geven cliënten door het ondertekenen van het AVG formulier toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens volgens de wettelijke termijn.

 

 

 

 

 

Back To Top