Skip to content

Leren

Onze visie is dat ieder mens de gelegenheid dient te krijgen om zichzelf op zowel praktisch als theoretisch gebied te ontwikkelen en zijn of haar talenten te ontdekken.
Op de leerwerk-boerderij in Alphen kunnen medewerkers in de dagelijkse praktijk de basale werknemersvaardigheden aanleren die nodig zijn voor het werken op een bedrijf en in de theorielessen hun reeds verworven vaardigheden op peil houden en indien mogelijk uitbreiden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een diploma vakgerichte opleidingen of cursussen te volgen vanaf praktijk- t/m mbo 2 niveau (startkwalificatie) wat bijdraagt aan een beter perspectief op (vrijwilligers)werk en op deelname aan de samenleving. Hiervoor werkt de Wettering samen met diverse onderwijsinstellingen.

Ook fungeert de Wettering als lol-plek (leren op locatie) voor leerlingen die uitvallen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij kunnen een (tijdelijk) alternatief leerwerk traject volgen waarbij onze docent op de leerwerk-boerderij individueel gericht met hen werkt aan de lessen Nederlands, rekenen/ wiskunde, Engels en andere keuzevakken.

4-1(kleiner)

Back To Top