Skip to content

Klachtenregeling

Op de Wettering proberen wij elke dag met veel liefde, aandacht en zorg voor elkaar samen te leven. Daar hoort een sfeer van openheid en veiligheid bij. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Iedereen doet zijn best hiervoor. Toch kan het voorkomen dat je je als huisgenoot / medewerker (cliënt) benadeeld voelt. Binnen de Wettering is er altijd ruimte om opmerkingen, kritiek, suggesties of klachten te bespreken met een van de begeleiders. Iedere opmerking wordt serieus genomen en er wordt dan samen met jou naar een oplossing gezocht.

Een klacht betekent dat je aangeeft dat je ergens ontevreden over bent. Dit kan zijn over de gang van zaken op de Wettering, een gebeurtenis of het contact met andere huisgenoten / medewerkers of over het contact met een begeleider van de Wettering.

  1. We vinden het belangrijk dat je niet met je ontevredenheid rond blijft lopen, maar dat je hierover in gesprek gaat met een begeleider van de Wettering. Jij kiest natuurlijk zelf met wie je dat wilt doen. Je kunt alleen met iemand praten of een afspraak maken samen met je ouders. Dit gesprek is altijd vertrouwelijk.
  2. Mocht je buiten de Wettering met iemand willen spreken, dan kun je je klacht ook neerleggen bij de externe klachtenfunctionaris van de Wettering. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen direct al bij stap 1 de klachtenfunctionaris te benaderen.

Onze externe klachtenfunctionaris is Peter den Braber. Peter werkt niet op de Wettering. Hij is er als onafhankelijke en onpartijdige persoon voor jou. Hij luistert naar je en kan je informatie en tips geven en je helpen bij een gesprek.

Je kunt Peter telefonisch bereiken op tel.nr: 06-48131871 en/of per e-mail: entjero@hotmail.com. Hij zal dan zo spoedig mogelijk contact met jou of met je ouders opnemen. Het liefst maakt hij dan een persoonlijke afspraak. Bij ziekte en vakanties zal hij zorgdragen voor een passende vervanger.

Behalve voor klachten is hij ook beschikbaar voor vragen en advies voor iedereen op de Wettering om klachten juist te voorkomen. De klachtenfunctionaris werkt met hoor en wederhoor. Dat betekent dat hij ook altijd in gesprek gaat met de persoon over wie jij een klacht hebt. Ook alle gesprekken met de klachtenfunctionaris zijn vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris zal zijn uiterste best doen om jou en de Wettering te helpen om tot een oplossing te komen zodat je samen beter verder kan. De klachtenfunctionaris houdt zich aan de wkkgz. (wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) Daarnaast laat hij zich regelmatig bijscholen tbv zijn registratie als klachtenfunctionaris.

  1. Als jij, de Wettering en de klachtenfunctionaris er ondanks alle inspanningen samen toch niet uitkomen kun je tot slot je klacht ook nog voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie: www.degeschillencommissiezorg.nl.
Back To Top