Skip to content

Visie

Onze huidige samenleving is individualistisch ingesteld. Vaak geldt het recht van de sterksten.
De economie wordt voorop gesteld, alles lijkt te draaien om succes, macht en geld.
Ons sociale stelsel is hieraan ondergeschikt en wordt teveel gedomineerd door regels en toezicht.
Vanuit wantrouwen scheppen we een schijnzekerheid door te voldoen aan de letter en het vinkje, maar niet aan de geest van de zorgwet waardoor de ziel uit de zorg verloren dreigt te gaan.
In de praktijk is de zorg echter, net als het gewone dagelijkse leven, veel complexer.
Daarbij staan er in deze tijd te veel mensen aan de kant die niet mee kunnen doen aan onze samenleving. We kunnen met een nieuwe, menselijke visie zoeken naar een duurzamer evenwicht, waarin we zorg kunnen dragen voor iedere medemens die dat nodig heeft. Wij geloven dat we niet alleen voor onszelf leven, maar juist voor elkaar. Om meer oog te krijgen voor onze medemens is het nodig dat we ons weer verbonden gaan voelen. Binnen de woon- en werkgemeenschap van de Wettering delen we daarom dagelijks het gewone leven met elkaar en treden we vanuit die verbondenheid zo veel mogelijk naar buiten toe.

jan-en-stijn-pigs-are-cool(klein)

Back To Top