Ga naar hoofdinhoud

Financiering

De Wettering biedt deskundige begeleiding aan ca 30 medewerkers en huisgenoten die om diverse redenen extra zorg en ondersteuning nodig hebben.

De financiering voor deze zorg verloopt via:

 • de Wet Langdurige Zorg (WLZ) – VGZ zorgkantoor
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – gemeenten
 • de Jeugdwet – jeugdzorg

De samenwerkende gemeenten Rivierenland, gemeente Nijmegen, gemeente Oss en gemeente Maasdriel hebben diverse contractafspraken met de Wettering gemaakt.

De indicatie voor de WLZ geschiedt door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

De indicatie voor de WMO en Jeugdwet geschiedt door de zorgteams van de diverse gemeenten.

Zorgvormen:

-voor de WLZ

 • 24-uurs verblijfszorg in Volledig Pakket Thuis (VPT)
 • dagbesteding (begeleiding groep) in VPT of MPT (Modulair Pakket Thuis)
 • individuele begeleiding
 • persoonlijke verzorging

-voor de WMO

 • 24 uurs-zorg (beschermd wonen)
 • dagbesteding (begeleiding groep)
 • individuele begeleiding
 • kortdurende verblijf

-voor de Jeugdwet

 • dagbesteding (begeleiding groep)
 • individuele begeleiding
 • kortdurend verblijf

Financiering is mogelijk zowel in Zorg in Natura (ZIN) als via het Persoons Gebonden Budget (PGB)

 

Back To Top