skip to Main Content

Financiering

De Wettering biedt zorg aan ca 25 medewerkers en huisgenoten die geindiceerd zijn met een verstandelijke, lichamelijke, psychische beperking, autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel.

De financiering voor deze zorg verloopt via:

 • de Wet Langdurige Zorg (WLZ) – door het VGZ zorgkantoor
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – door diverse gemeenten
 • de Jeugdwet – door diverse gemeenten

De Wettering heeft contractafspraken gemaakt met de samenwerkende gemeenten Rivierenland, gemeente Nijmegen, gemeente Oss en gemeente Maasdriel

De indicatie voor de WLZ geschiedt door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

De indicatie voor de WMO en Jeugdwet geschiedt door de zorgteams van de diverse gemeenten.

Zorgvormen:

-voor de WLZ

 • 24-uurs verblijfszorg in Volledig Pakket Thuis (VPT)
 • dagbesteding (begeleiding groep) in VPT of MPT (Modulair Pakket Thuis)
 • individuele begeleiding
 • persoonlijke verzorging

-voor de WMO

 • 24 uurs-zorg (beschermd wonen)
 • dagbesteding (begeleiding groep)
 • individuele begeleiding
 • kortdurende verblijf

-voor de Jeugdwet

 • dagbesteding (begeleiding groep)
 • individuele begeleiding
 • kortdurend verblijf

Financiering is mogelijk zowel in Zorg in Natura (ZIN) als via het Persoons Gebonden Budget (PGB)

 

 

Back To Top