skip to Main Content

AVG

In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van kracht werd, volgt hierover de procedure zoals de Wettering die hanteert.

De Wettering verzamelt alleen gegevens die direct te maken hebben met de directe zorgverlening of het dienstverband. Gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij na toestemming van jou. Hiervoor zijn toestemmingsformulieren gemaakt.

Gegevens worden na einde dienstverlening of dienstverband gedurende de wettelijke termijn van 5 of 10 jaar bewaard.

Voor de digitale gegevens geldt, dat de computers waarop de gegevens staan, beveiligd zijn met een wachtwoord en alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.

Schriftelijke gegevens bewaren we in een map op naam, in een gesloten brandveilige kast op het kantoor.

De wet schrijft voor dat de gegevens altijd voor jou, op verzoek, toegankelijk zijn. Een verzoek ter inzage dient altijd schriftelijk te worden gedaan. Op kantoor zijn hiervoor verzoekbrieven aanwezig.

De gegevens worden je dan, binnen de wettelijke termijn van 4 weken, ter inzage aangeboden op kantoor.

Mocht je gegevens willen wijzigen, dan geldt dat ook daarvoor een verzoekbrief op kantoor aanwezig is en eveneens binnen 4 weken aan je verzoek zal worden voldaan.

Back To Top