Missie

Onze missie is om er op de Wettering te zijn voor elkaar.
Om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen; om een ieder de mogelijkheid te geven zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Ieder met zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn angsten en dromen. Dit geldt voor cliënten, begeleiders, stagiairs, leidinggevenden, ouders, bezoekers.
Het vraagt van ons dat we dag in dag uit proberen ons in te leven in elkaar, en oog te hebben voor elkaars behoeften en talenten. Dit door ruimte en tijd te maken om elkaar te ontmoeten; gewoon van mens tot mens.

eieren sorteren sikko lidwien hamid ricardo(klein)