Leren

Op de Wettering geven we, binnen de leerwerk-trajecten, mensen volop de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen en te ontdekken wat een ieder al kan en nog wil leren.
Op de leerwerk-boerderij in Alphen kunnen mensen dagelijks in de praktijk de basale werknemersvaardigheden aanleren die nodig zijn voor het werken op een regulier (agrarisch) bedrijf.
Ook benaderen we bedrijven en organisaties voor stage of vrijwilligerswerk.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor mensen om via vakgerichte (deel)opleidingen of cursussen een diploma of certificaat te behalen, wat bijdraagt aan een beter perspectief op (vrijwilligers)werk en op deelname aan de samenleving. En nog belangrijker, aan je zelfvertrouwen en je gevoel van eigenwaarde.
Hiervoor is de Wettering een samenwerking aangegaan met diverse onderwijsinstellingen.

Daarnaast werken we op de leerwerk-boerderij op maat aan theorielessen Nederlands, rekenen/ wiskunde, Engels en andere keuzevakken, waardoor mensen reeds verworven vaardigheden kunnen behouden en indien mogelijk uitbreiden.

4-1(kleiner)